Светиите са приятели Божи. Синът Божи, Господ Иисус Христос, се роди и живя на земята, разпна се и възкръсна, за да ни спаси от греха, който ни отдалечава от Бога, и за да ни даде вечен живот. приятелите (Христови, светиите, са разбрали от това събитие безкрайната Божия любов към. човека. Душата им се изпълня с благодарение и като се подвизават, гледат да изпълняват Неговата свята воля, а не да Го оскърбяват с постъпките си. Христос, Който те винаги, имат в ума си, ги обича, прегръща и те Го чувстват близо до себе си, сърцата им. се изпълват, с дълбока радост. Всички те желаят великата любов на техния Приятел да бъде почувствана и желана от хората. Искат всички да станат Христови приятели и да Го възпяват и славословят с едно сърце и една душа. Затова те усилено се молят за всички хора по земята без да пренебрегват раса, език, беден или богат.

                                   
                                      СВЕТА БОГОРОДИЦА

-2-

Родителите предали детето на първосвещеника, а той, просветен от Господния Дух, въвел Мария в Святая святих ~ онази част от храма, която била отредена за Киво-та със скржалите на Божиите заповеди. Там можел да влиза само първосвещеникът, и то веднъж в годината.

Пресвета Богородица растяла в Святая святих, отглеждана от Ангели. Те И носели храна и се грижели за Нея.

Мария била тиха, скромна и самовглъбена. Тя силно обичала Господа. Била най-чистото същество на земята - единствената достойна да вмести в Себе Си Божия Син и да Му даде човешка плът. Целият ум и всички желания на Светата Девица били устремени към Бога. Затова Тя говорела малко и само най-нужното. С голямо внимание изслушвала всеки. Смирявала се пред всички. Никога не се гневяла и,не се смеела. Спазвала неотклонно Господните заповеди. Била свята и по дух, и по тяло, и развила в себе си всичките добродетели.

В небесната стълба Света Богородииа стои над всички същества, сътворени от Господа -дори над Господните Ангели.

Ето как един светец описва срещата си с Нея: "Свидетелствам пред Бога. че освен Самия Бог, във вселената няма същество, изпълнено в такава степен с Божествена сила и благодат. Когато застанах пред лицето на Пресветата Дева, изпитах неизразимо чувство. Пред мене светеше Божествено сияние. Усещах благоуханието на неописуеми аромати. Изпълваше ме възторг, който нито тялото, нито духът ми можеха да понесат. Това бяха прояви на вечното блаженство и небесната слава. Не познавам по-голяма радост от изживяната от мен

тогава."

 

                                                  -2-

След него Апостолите носели на носилка пречистото тяло на Божията Майка, а подир тях следвал много народ. Мнозина болни напирали да се докоснат до носилото и който успявал да стори това, веднага оздравявал. И чудно, уж погребвали човек, а радост и блажен покой изпълвали душите на всички.

Единствено недоволни били еврейските свещеници и старей - същите

ония, които предадоха Иисуса Христа на Пилат, за да бъде осъден и разпнат.

Един от тях, свещеник Афтоний не се сдържал, промъкнал се в навалицата

и посегнал с ръце да прекатури носилото, на което лежало пречистото

тяло. Но невидим Ангел мълниеносно отсякъл и двете ръце на злодея до

китките. Поразен от това чудо Афтоний се покаял и веднага бил излекуван.

След три дни Апостол Тома, който не бил на погребението на Пресвета

Богородица дошъл в Йерусалим. Неговите съученици му разказали всичко,

случило се в негово отсъствие тия дни. На Апостол Тома му станало

непоносимо тежко, че не могъл да се прости с Пресвета Богородица и да

присъства на погребението й. От цялата си душа пожелал да се поклони на

нейното тяло. Апостолите склонили. Завели го в Гетсимания, отворили

гроба, но той се оказал празен. Както при гроба на Възкръсналия Христос,

така и тук стоели само грижливо сгънати погребалните повивки.

Поразените Апостоли със сълзи на очи започнали да молят Бога да им

открие какво е станало с пречистото тяло на Богородица. Същия ден

вечерта, след като се нахранили, по време на молитва те чули Ангелско

пение и, като отправили взор към небето, видели във въздуха Божията

Майка, обкръжена от Ангели, цялата сияеща в небесна слава.

-        Радвайте се! - казала им тя. - Аз ще бъда с вас през всички дни и

винаги ще се моля за вас пред Бога!

Апостолите радостно извикали:

-        Пресвета Богородице, помагай ни!

От този ден Апостолите разбрали, че Пресветата Божия Майка възкръснала в третия ден след Успението си и с тялото била взета на небето, където нейният Син и Господ я поставил на по-почетно място от всички Ангели.

 

СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ

 

-2-

Проповядваше Евангелието не само на евреите, но и сред други народи на изток и Запад. На всяко място ръкополагаше нови апостоли и с общата вяра в Господ Иисус Христос обединяваме хората и. правеше Църква. Този, който не опозна Господа тук на земята, когато проповядваше и учеше на път истински имаше огнена вяра, която даваше и на другите. Имаше такава любов към. Господа, че казваше: Не аз живея, но Христос вътре в мене. Тази любов извираше от неповторимата вяра в Господа. За нея той пострада мъченически в Рим..

 

 

ЦАРЕТЕ ЗАКРИЛНИЦИ НА ЦЪРКВАТА

Така бе сложено началото на византийската култура.

От многото християнски неща, които този велик приятел на Църквата въведе, бе и това, че определи неделята за почивен ден.Неговата

майка, благочестивата царица Елена, имаше голямо желание да отиде и да намери честния Кръст Господен в Иерусалим. и тя постигна целта си.Когато честният Кръст Господен бе издигнат сред църквата, душите на вярващите се изпълниха с вяра.

 

 

УЧИТЕЛИ НА ЦЪРКВАТА
СВЕТИТЕ ТРИ СВЕТИТЕЛИ

Св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Иоан Златоуст са, както казва един църковен химн, три лястовици, които донесоха на света пролетта на Божието познание и три сладкогласни славея, които носят пролетта на Божията истина в човешките ду или.

          Всички ние, малки и големи, сме техни ученици.

 

ПОДВИЖНИЦИ НА ЦЪРКВАТА

                                            -2-

Душата му се превърна в най-прекрасно почистен дом., където нямаше нечистотата на егоизма. Не завиждаше на никого, не желаеше богатство, власт, нито силата на другите. Не търсеше похвали. Никой друг освен Бог не виждаше духовната му висота и безбройни трудове.

В този чист дом на неговата душа дойде и заживя Христос. Човекът, който е с чиста душа, както св. А.нтоний, завинаги вече не е сам и няма да му липсва нищо. Христос има и дава всичко. 'Радост, свобода, мир, любов, утеха.

По този начин живееха и живеят подвижниците и постигат целта си, която е една: в сърцата им да дойде и да заживее небесният Жених, Господ Иисус Христос.

 

ИЛЮСТРАЦИИТЕ СА ОТ КНИГАТА"МАЛКИЯТ ИКОНОПИСЕЦ"-ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГЪЛЪБ",БРАТСТВОТО НА МЪЖКА ОБЩЕЖИТЕЛНА СВЕТА ОБИТЕЛ"СВ.ИОАН РИЛСКИ"с.Скрино-Руен.

ТЕСТЪТ Е ПРЕПЕЧАТАН ОТ КНИГАТА "СВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НА НОВИЯ ЗАВЕТ"-ИЗДАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"

 

Копирането на материали от "Православно християнче" в други Интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка.

http://pravoslavno-hristianche.hit.bg

 

-1-

ЗА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

В малкото градче Назарет живеел праведният Йоаким с жена си Анна. Йоаким произлизал от рода на свети цар Давид, а Анна била от рода на Аарон. Йоаким и Анна били богати и благочестиви хора, но си нямали деца. Поради това много бели. Със сълзи молели Бога за рожба и обещавали, че ако Бог им

дари чедо, ще Му го посветят. Заради светия живот и смиреното търпение на праведните Йоаким и Анна Господ чул горещите им молби и ги дарил с дъщеря. Това била

Пресвета Богородица, наречена от Нейните родители Мария. Йоаким и Анна помнели обещанието си към Бога. Затова, когато

Мария станала на 3 годинки, Я облеки в празнични дрехи, поканили

близки и роднини и с църковни песни на уста Я отвели до Божия храм.

Момиченцето само изкачило стръмните стъпала на Господния дом.

Църквата възпоменава това събитие на празника Въведение Богородично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Думата успение означава блажено заспиване. С тази дума наричаме телесната смърт на велики Божии угодници, първа между които е нашата Господарка и Владичица Пресвета Богородица и Приснодева Мария.

След като поживяла десетина години в Йерусалим под грижите на св. Апостол Йоан Богослов, Пресвета Богородица била посетена от Архангел Гвриил, който й съобщил радостната вест, че скоро Господ Иисус Христос е я прибере при Себе Си. Като доказателство за своето небесно пратеничество той й донесъл райско палмово клонче.

Божията Майка започнала да се готви за своето Успение. На нея много

и се искало да се види за последен път с Апостолите, но всички те, с

ключение на Йоан, били по чужди страни да проповядват Евангелието.

Но Господ Бог сторил чудо. В един миг всички Апостоли, освен Тома,

били пренесени в Йерусалим и в едно и също време се явили пред Майката

на техния Божествен Учител. Скръб изпълнила сърцата им, когато .разбрали за какво се намерили всички заедно на това място. Пресветата Божия Майка ги утешила и им обещала, че и след Успението си ще бъде заедно с тях и с всички християни, като се моли за света и изпросва от Своя Син велики и богати милости за него. След това ги благословила и се простила с тях.

Когато издъхнала, неземна светлина огряла стаята, в която лежала Св. Богородица. Сам Господ Иисус Христос, придружен от множество Антели се явил, за да приеме нейната пречиста душа. Чудно благоухание

се разляло из цялата стая и небесни райски песнопения изпълнили с радостен трепет сърцата на всички присъстващи.

Трогателна била гледката на погребалното шествие, което вървяло към

Гетсимания, където бил приготвен свещеният гроб. Най-напред вървял Алостол Йоан и държал в ръка райското клонче.

-1-

ХРИСТОВИТЕ АПОСТОЛИ

СВЕТИТЕ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

Повечето от светите апостоли бяха рибари, но Х.ристос ги направи ловци на човеци, както е написано в светото Евангелие. Както всички иудеи, така и те чакаха Месия. Имаха чисто и просто сърце, затова щом. Го видяха, повярваха Му и Го последваха.

Нашият Господ Иисус Христос каза на Петър:

- Ти си Симон Иона, но от този момент ще се наречеш Петър (камък) и на този камък ще издигна Църквата Си.

Наистина, върху вярата и любовта на Петър и на другите апостоли Той основа Църквата Си. Той стана Глава на Църквата.

Великият апостол на народите Павел вярваше в Бога на Стария Завет и първоначално бе гонител на християните. Един ден, когато отиваше в Дамаск, за да преследва християните, живеещи в този град, самият Господ по чуден начин от небето го призова да стане Негов апостол, и той стана верен Христов апостол.

СВ. КОНСТАНТИН-ВЕЛИКИ И СВ.ЕЛЕНА

-1-

ЦАРЕТЕ ЗАКРИЛНИЦИ НА ЦЪРКВАТА СВ.КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И СВ. ЕЛЕНА

Св. Константин Велики е първият ромейски

император приел

Християнската вяра. Когато се подготвял за един труден военен поход той видял на небето светещ, кръст и думите: С ТОВА ЩЕ ПОБЕДИШ.Което значи: с кръста ще победиш.. И наистина той победи. След тази блестяща победа императорът направи две неща. Спря гоненията срещу християните и изостави старата столица Рим, за да основе друга по величествена на изток, която бе именувана с неговото име. Бе наречена Константинопол.

Светите Три Светители , са учители на нашата

Църква,Вселенски учители - учители на целия свят..

Лично от Бога те получиха познанието и мъдростта. Ученията им. говорят за Бога и казват истината за Него, че Той сътвори видимия и невидимия свят и че Той създаде и човека, истините, които проповядват се отнасят не само за тяхната епоха, те са валидни и през всички епохи и времена, защото Бог е същият вчера, днес и утре. Той не се променя.

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТИ АНТОНИЙ

              -1-

След като на 18-годишна възраст загуби родителите си, Антоний остави родното си място Коман, в Египет и отиде да живее в пустинята. Още от малък слушаше, а след това сам четеше Свещеното Писание, ходеше всяка неделя в църква. В пустинята като книга имаше ума си, защото всичко, което беше чел, се съхраняваше в паметта му. В пустинната тишина той се молеше на Бога за себе си и за целия свят с любов и смирение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТИ АТАНАСИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТИ ТЕОДОР СТРАТИЛАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТА ИРИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6