МОЛИТВИ ПРИ НУЖДА
 
                        МОЛИТВА НА ПЪТ
 
Когато тръгнеш на път. не забравяй да отдадеш живота си на Бога. Застани смирено, прекръсти се и се помоли така:
 
        Господи Иисусе Христе, Боже наш! Благослови пътуването ми! Изпрати ми ангел-пазител - да ме запази и закриля от всяко зло, та здрав и спокоен да се върна у дома и цял живот да славя Твоето име. Амин.
 
            МОЛИТВА ПРИ БОЛЕСТ ЗА СЕБЕ СИ
 
      Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приеми моята смирена молитва ! Прости непослушанието ми! Облекчи болката ми! Прекрати страданието ми и ме дигни от леглото. Защото Ти си лекар на нашите души и тела. Амин.
 
 
              МОЛИТВА ЗА БОЛНИ   РОДИТЕЛИ
 
 
    Боже, Ти си лекар на душите и телата, защото в Тебе е животът и Ти го даряваш според Твоята неизказана благост. Погледни от висотата на Твоето пресветло жилище, чуй моята смирена молитва и помилвай моя мил баща (или майка), който зле страда, измъчван от болест. Ти виждаш неговите страдания и моята синовна скръб. Смили се над него и го изцери, привдигни го отново с Твоята крепка десница и му дай здраве. Утеши и нас, които с обич и с голяма печал бдим при леглото на нашия болен oи злестрадащ баща (или майка). Зачети му, Господи, всичката грижа и обич към нас. По Твоето милосърдие, дай на всички да се зарадваме в Твоята благост и да Те прославяме през целия наш живот. Амин.
 
 
                МОЛИТВА ПРИ БОЛЕСТ НА ДРУГИ
 
 
      Господи Иисусе Христе! Ти най-много обичаш нас, човеците. Ти винаги най-бързо си ни помагал. И сега Те моля: помогни по-скоро на болния (името) и го дигни от леглото. Избави го от болестта и тежките страдания. Дай му здраве, за да прославя винаги Твоята благост и милост към нас - човеците. Амин.
 
        МОЛИТВИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА
      МОЛИТВИ В РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ И НУЖДИ
 
    Всевишний Боже, благослови нашето отечество, в което най-напред сме видяли светлина и живот, да бъде то славно и честито! Благослови целия български народ! Дай ни мир,  братолюбие и   съгласие! Бъди щедър и милостив. Господи, към светата ни Църква.  3апази в мир и благоденствие всички човеци на земята. Амин.

Копирането на материали от "Православно християнче" в други Интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка.

http://pravoslavno-hristianche.hit.bg

Made with Namu6