ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРАВИЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

ПЪРВА ЗАПОВЕД:

Животът на вашите деца не започва от деня на раждането им, а от момента на тяхното зачатие. Не ги убивайте в утробата, а вие, майки, ги износете достойно през определеното време, като знаете, че вашето поведение и духовно разположение през време на бременността до голяма степен ще се принесе и върху плода на утробата Ви. Не пушете, не употребявайте алкохол, бъдете спокойна, ходете често на църква и се причастявайте на всеки 10 - 14 дни.

ВТОРА ЗАПОВЕД:

След като детето се роди, побързайте колкото се може по-скоро да го кръстите и причастите за първи път. Поръсвайте го със светена вода и го причестявайте, по възможност, всяка седмица. Когато започне да разбира, поднасяйте му светите ликове на Христос, на Богородица, на Ангелите и Светиите. Научете го да се прекръства и му говорете за добрия Дядо Боже!

ТРЕТА ЗАПОВЕД:

Когато детето ви стане на 6 - 8 години, подгответе го за първата изповед пред свещеника, а след това го приучете да се изповядва поне един път месечно. Научете го да казва наизуст „Отче наш...", „Трисвятое", „Богородице Дево", „Достойно ест" и други основни християнски молитви.

ЧЕТВЪРТА ЗАПОВЕД:

Научете децата си на основните истини на християнската вяра и нравственост. Заедно с науката, която то усвоява в училище, го запознайте и с азбучните истини на Православната вяра. За целта, запишете го за часовете по Вероучение в училище или в неделното училище, но и сами се заемете с катехизирането му: приучете го всеки ден да си прочита по една глава от Евангелието и дневното житие на чествания светец.

ПЕТА ЗАПОВЕД:

Създайте у децата си навика да имат частна молитва, да ходят редовно на църква, да спазват постите (при децата постът е облекчен!) и да изпълняват всички други предписания на Църквата. Това правете с благост и с много тактичност, защото насилственото принуждение за извършване на всичко това може да настрои децата против Бога и вярата!

ШЕСТА ЗАПОВЕД:

Не дразнете децата си. Не ги наказвайте прекалено строго, но и не отминавайте нито една тяхна лоша постъпка. Давайте им личен пример на благочестие. Когато ги наказвате, не се гневете, когато ги поощрявате - не ги хвалете и разглезвайте. Отрано отсичайте волята им и не задоволявайте капризите им!

СЕДМА ЗАПОВЕД:

Приучавайте децата си на честен труд, на дисциплина, чистота и ред. Христос от малък се е трудил в дърводелската работилница на св. Йосиф!

ОСМА ЗАПОВЕД:

Отклонявайте децата си от модните и гибелни увлечения на този век, които могат да повредят и дори да погубят душите им: това са повечето детски филмови сериали (особено анимациите!), безнравствени игри, кръжоци по бойни изкуства, танци, балет, акробатика... Убедете ги, че рокмузиката и дискотеката са съвършено чужди на християнския дух и това, което си позволяват (в повечето случаи техните връстници, е недопустимо за един християнин!

ДЕВЕТА ЗАПОВЕД:

Не изпадайте в крайности в стремежа си да възпитате в християнски дух своите деца, които като деца си искат своето: игри, развлечения, спортуване, туризъм, риболов, подходяща музика и увеселения, книги от добри светски автори, поучителни филми, празнуване на имени и рождени дни!

ДЕСЕТА ЗАПОВЕД:

Приемете децата си такива, каквито са. Ако въпреки старанията ви, те не вървят по правия път, не намалявайте, а увеличете любовта си към тях. Във вас трябва да виждат не само родителя, а и своя пръв другар, приятел и довереник. Създайте атмосфера на пълно доверие между себе си и тях!

БЪДЕТЕ ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

 

Made with Namu6