Като станеш от сън и се омиеш, застани смирено пред светата икона, като пред лицето на Бога, прекръсти се и кажи ясно и без да бързаш тия молитви:
 
                    УТРЕННИ МОЛИТВИ
                       
          В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
 
 
          Отче наш, Който Си на небесата ! Да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство! Да бъде Твоята воля - както на небето, така и на земята! Насъщния -ни хляб дай ни днес! И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи нас в искушение,но ни избави от лукавия! Амин.
 
 
          Като станах от сън, коленича пред Тебе, Благий и Сйлний Боже, и като ангелче ти пея: свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на света Богородица, помилуй ме!
Господи, Ти ме подигна от легло и от сън. Просвети моя ум и сърце! Отвори устните Ми, та да Ти пея, света Троице: свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на Твоите светии, помилуй ме!                                                              *
    Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с никакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин.
 
 
                  МОЛИТВА КЪМ ГОСПОД ИИСУС
 
 
      Господи Иисусе Христе! Когато беше на земята,. Ти си казал: "Оставете, децата да дохождат при Мене и не им пречете!" Затова и аз, смирено и покорно дете, дохождам при Тебе с усърдна молитва. Прости всичките ми грехове! Изпрати Твоя Свети Дух да обнови сърцето ми. Направи ме Твое дете и ме запази от всеки грях. Помагай ми да Те обичам от все сърце, да почитам Твоето слово, да пазя Твоите заповеди и да Ти се моля всеки ден. Помогни ми да бъда добро и мъдро дете - послушно на родителите и учителите ми. Благослови баща ми и майка ми, братята и сестрите ми и всичките ми роднини и приятели. Благослови, Господи, всички човеци навсякъде! Амин.
 
      Боже, обърни внимание на молитвата ми за моите родители. Благослови. целия им живот. Дай им здраве, светъл ум и щастие. Помогни ми да ги обичам, да ги слушам и да се трудя за тях. Така поне малко ще мога да ги възнаградя за техните .всекидневни грижи, лишения и трудове за мене. Надари ги с добра и почтена старост, а след нея, Боже, дай им да наследят Твоето вечно царство, приготвено за ония, които Те обичат.
Аз искам винаги да обичам и почитам татко и мама, както Ти, Боже, Си заповядал. Ще се ръководя от техните наставления и ще се отнасям така, че да бъдат доволни от мене. Ще слушам с радост всяко тяхно упътване. Помогни ми, Боже, да изпълня това мое обещание. Амин.
 
                МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА
 
 
      При тебе прибягвам, Майко Божия, приеми ме под майчинското крило на твоето милосърдие! Погрижи се за мене и ме отбрани от всичко лошо! Защити ме и ме спаси! Помагай ми винаги във всяка неволя! Избави ме от всяка злополука и нещастие, о мила небесна Майко, пречиста Богородице! Амин.
 
 
                МОЛИТВИ КЪМ АНГЕЛЯ-ПАЗИТЕЛ
 
 
      От сърце и с любов се обръшам към тебе, светии мой Ангеле, пази-телю на душата и тялото ми! Запазвай ме винаги при всички опасности в живота ми! Напътвай ме към небесния живот, вразумявай ме, просвещавай ме и ме подкрепяй да върша доброто и да се запазя чист и непорочен. Амин.
 
        МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯТА, ЧИЕТО ИМЕ НОСИШ
 
 
        Свети (името), Божий угодниче! Твоето име съм получил при кръщението. Още от оня час милият Бог ме е поставил и под твоята молитвена защита. Небесний мой покровителю, моли се усърдно за мене! Помогни ми да подражавам на твоя добродетелен живот. Подкрепяй ме да изпълнявам усърдно моите християнски длъжности! Бъди ми помощник в живота! Амин.
 
 
              Господи, дано Ти е благоприятна тази моя утринна молитва. Амин.

Копирането на материали от "Православно християнче" в други Интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка.

http://pravoslavno-hristianche.hit.bg

 

Made with Namu6