Използвано е Учебно помагало по религия "Християнче"за 1.клас

от Райна Манчева ,художник:Костадин Костадинов

"Избрани стихотворения" от Архимандрит Серафим Алексиев-Православно издателство"СВ.АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА"

                ИСТОРИЯТА НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

            БОГ СЪТВОРИЛ ПЪРВИТЕ ХОРА АДАМ И ЕВА
      И ГИ ПОСТАВИЛ ДА ЖИВЕЯТ В РАЙСКАТА ГРАДИНА.

ПОПЪЛНЕТЕ ПРОПУСНАТИТЕ ДУМИ

 

Името на първия човек е....

 

Неговата жена се нарича...

 

Те живеели в....................

 

Кой ги е сътворил?............

 

 

 

    АДАМ И ЕВА НАРЕКЛИ СИНОВЕТЕ СИ КАИН И АВЕЛ.
                      КАИН БИЛ ЗАВИСТЛИВ ЧОВЕК,
                      А АВЕЛ МНОГО ОБИЧАЛ БОГА.

ЗЛОТО СЕ РАЗПРОСТРАНИЛО МЕЖДУ ХОРАТА ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.ЗА ДА ГИ НАКАЖЕ,БОГ Я ЗАЛЯЛ С ВОДА.ЕДИНСТВЕН НОЙ СЪС СВОЕТО СЕМЕЙСТВО СЛУЖЕЛ ВЯРНО НА БОГА И ЗАТОВА ГОСПОД БОГ ГО СПАСИЛ ОТ ПОТОПА.

МНОГО ВРЕМЕ СЛЕД ПОТОПА ХОРАТА ПАК СТАНАЛИ ГОРДЕЛИВИ И ЛОШИ.ТЕ РЕШИЛИ ДА ПОСТРОЯТ КУЛА ВИСОКА ДО БОГА.НО ТОЙ ОБЪРКАЛ ЕЗИЦИТЕ ИМ И ТЕ
          НЕ МОГЛИ ДА ПРОДЪЛЖАТ РАБОТАТА СИ.

АВРААМ БИЛ ПРАВЕДЕН И МНОГО ОБИЧАЛ БОГА.
ЗАТОВА БОГ ГО ДАРИЛ С ДЕТЕ.ТО СЕ КАЗВАЛО ИСААК
БОГ ОБЕЩАЛ НА АВРААМ,ЧЕ ОТ НЕГО ЩЕ ПРОИЗЛЕЗЕ                                             ВЕЛИК НАРОД.

ЙОСИФ ИМАЛ ЕДИНАДЕСЕТ БРАТЯ.ТОЙ БИЛ ЛЮБИМЕЦ НА БАЩА СИ,ЗАЩОТО БИЛ ДОБЪР И ПОСЛУШЕН.НО БРАТЯТА МУ НЕ ГО ОБИЧАЛИ И ГО ПРОДАЛИ НА ТЪРГОВЦИ.ТЪРГОВЦИТЕ ГО ЗАВЕЛИ В ДАЛЕЧНА
СТРАНА,ЧИЙТО НАРОД ЙОСИФ СПАСИЛ ОТ ГЛАД.
ВСИЧКИ ГО ОБИКНАЛИ И ЗАТОВА ЦАРЯТ НА ТОЗИ
НАРОД ГО НАПРАВИЛ УПРАВИТЕЛ НА СТРАНАТА.
ЗЛОТО,КОЕТО БРАТЯТА НАПРАВИЛИ НА ЙОСИФ,
      БОГ ПРЕВЪРНАЛ В ДОБРО ЗА НЕГО.
 

МОЙСЕЙ Е РОДЕН В ЕГИПЕТ.КОГАТО ПОРАСНАЛ,СТАНАЛ ВЕЛИК ВОДАЧ НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД,КАТО ГО СПАСИЛ ОТ ЕГИПЕТСКОТО РОБСТВО.С БОЖИЯ ПОМОЩ ТОЙ ИЗВЕЛ НАРОДА СИ ОТ ЕГИПЕТСКАТА ЗЕМЯ И ГО ЗАВЕЛ ДО ОБЕЩАНАТА МУ ОТ БОГА СТРАНА.ЧРЕЗ МОИСЕЙ БОГ ДАЛ НА ЕВРЕИТЕ ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ.

Свещенна история на СТАРИЯ ЗАВЕТ

издава фондация"Свети Седмочисленици.

художници:Чавдар Вълов и Мария Василева

8.УРОК

Едно сърце

Когато Бог Адам твореше

и ваеше красивий лик

усмихваше се и шептеше

на Своя творчески език:

-Бъди Адаме с две очи!

Виж два са пътя на земята!

-не двата водят в небесата-

тъси и сам избирай ти!

Аз давам ти и две уши,

за да дочуваш двата гласа,кои говорят в твоя дух.

Към мен единият зове,

а другият смъртта донася-

кому ще подариш ти слух?

Аз давам ти и две нозе,

върви където щеш,но знай:

на всеки който Мен познай,пей хор от ангели:"Блазе!"

Аз давам ти и две ръце,

но роб на двама господари

ти не бъди,а запомни:

два верни имай в тях другари

за труд пред Моето лице.

Как искам да не се погубиш

и само Мен за да възлюбиш,

виж,давам ти едно сърце!

 

от Архимандрит Серафим

Алексиев

9.УРОК
 

      ПОМИСЛЕТЕ!
 

Бог одобрил ли е постъпката на Каин?

 

 

 

А одобрява ли нашите лоши постъпки?

      ГРИЖА СЕ ЗА             СВОИТЕ БРАТ И                     СЕСТРА.
 
 
 
 
 
 
 
 

10.УРОК

 

 

Като решите игрословицата ще получите отговора на въпроса-Какво се е появило в потвърждение на Божиите думи,че повече няма да има потоп?

 

 

 

 

11.УРОК

12.УРОК
 
 

      ПОМИСЛЕТЕ

Как се казва синът на Авраам?

 

Защо Бог го дарява с дете?

 

Какво обещание Бог дава на Авраам?

 

 

ГОСПОД НИКОГА
НЕ ПОСРАМВА ВЯРАТА НА ТЕЗИ,КОИТО СМИРЕНО
СЕ УПОВАВАТ НА НЕГО

ИСААК-ПЛЕДОБРАЗ НА ХРИСТА

13.УРОК

      ПОМИСЛЕТЕ

Как Бог се погрижил за Йосиф?

 

А как се грижи за нас?

14.УРОК

Made with Namu6