КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЯКО
                        ПРАВОСЛАВНО МОМЧЕ
            (Доверителен разговор за най-важното)
                      Под редакцията на свещеник
                    Алексей Грачов-лекар педиатър.

Книгата е издадена от славянобългарски манастир"Св.Вмчк Георги Зограф" Света Гора,Атон

Прочетете книгата и изтеглете в html | pdf

Made with Namu6