НАУЧИ И ОЦВЕТИ

Господ Иисус Христос винаги иска ние да се обръщаме с молитва към Него, да Му служим според нашите сили, да Го имаме като наш любим Баща.

Когато застанем на молитва, където и да сме, да Го молим да ни даде сили да бъдем добри християни, за да изпълним Божествения Му закон.

Препечатано от-"Православна книжка за оцветяване" Ученическо

дружество "Милосърдие" при Софийска духовна семинария"Св.Иван Рилски"

Малки приятели, Православната Църква не е основана по човешко внушение, а от Самия Господ, чрез Неговия Син Иисус Христос и благодатната помощ на Светия Дух.

Бог обещал на Адам и Ева след грехопадението им, че ще им изпрати Избавител, Който ще върне хората пак в рая и те ще бъдат близо до Бога.

Този обещан Избавител ние виждаме в лицето на Господ Иисус Христос.

 

 

Иисус Христос, нашият Избавител се е родил от Света Дева Мария.

Жена, която е избрана от всички родове на земята, за да стане Майка на Господ Иисус Христос, - и в същото време да стане молитвена закрилница пред Него за нас хората.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи малки приятели, по време на Своя земен живот Иисус Христос обикнал хората и им помагал.

Показвал им как трябва да се отнасят един към друг - да се обичат, да имат състрадание към по - малките свои братя, да бъдат всеотдайни към всяко Богоугодно дело.

Той проявявал голяма обич към децата.

Когато майки донасяли при Него децата си за благословение, Той казал, че на тях е царството Божие, като ги давал за пример на незлобивост, невинност и духовна чистота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки православен християнин, изповядващ Православното учение на Църквата, получава благодатната сила на Светия Дух.

 

Сила, която му се изпраща чрез Светите Тайнства.

 

В Православната Църква Тайнствата са седем: Кръщение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Свещенство, Брак, Елеосвещение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на Светото Кръщение, на всеки се дава Ангел пазител, който да го предпазва от нападението на дявола и до го води по спасителния път към Христа и Неговото вечно Царство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Своите проповеди Христос говори, че Той е добрият пастир и че търси да приведе всички хора при Себе си като овци, за да наследят живот вечен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да засвидетелствуваме нашата любов към Господ Иисус Христос трябва да Му служим с чисто сърце и отворена душа.

 

Да изповядваме правилно Неговото учение и да Му бъдем достойни чеда.

 

 

 

 

 

 

Великият Вход

 

Част от Светата

Божествена Литургия, на която свещеникът

изнася Светите Дарове

/Хляб и Вино / от Светата Проскомидия и ги поставя

на Светия Престол,

където със специално

молитвено последование

Те се претворяват в Тяло и Кръв Христови.

 

 

 

 

 

 

Светото Кръщение

 

Едно от Светите седем Тайнства чрез което ние ставаме членове на Едната Апостолска и Съборна Църква

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лития

 

Молитвено шествие което се извършва на големи християнски празници, за да се призове Божието благословение над

 

населеното място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявление

 

На този ден си спомняме за Св. Кръщение

на Господ Иисус Христос от Св. Йоан Кръстител,

както и за явяването на Единия Бог в Неговите Три Лица

Бог Отец, Бог Син и Ьог Дух Светии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество Христово

 

Едно от най - важните събития из Свещената история на Новия Завет, когато се ражда Богочовекът Иисус Христос от Приснодева Мария, за да освободи човека от греха и да го приведе пак към изгубения рай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещение

 

Архангел Гавриил известява на Св. Дева Мария, че ще роди Спасителя на света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход Господен в Йерусалим

 

Господ Иисус Христос

влиза в Йерусалим възседнал на осле като Цар. Народът бил в голям възторг от това събитие,

не останали безучастни и децата; те късали клонки от палми

и ги хвърляли към Христос, викайки с висок глас:

"Осана на Сина Давидов!

благословен Идещият

в името Господне       "

 

 

 

 

 

Пасха

 

Велик ден за нас християните, в който ние с запалени свещички в ръце.

и червено яйчице посрещаме Славното Възкресение на Господ Иисус Христос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възнесение Господне

 

Господ Иисус Христос се възнася

на небето пред Своята Майка и Ученици, като им заповядва да отидат

и да кръщават всички народи в името на Отца и Сина и Светия Дух.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Света Богородица,

 

като обичаща своите деца Майка,

непрестанно

се моли пред своя Божествен Син

за нас

и винаги простира своя Покров

върху нас, запазвайки ни

от всяко зло.

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6