МАЛКИЯТ ИКОНОПИСЕЦ
 
                            ПРОЧЕТИ И ОЦВЕТИ
 

                             
                            РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

                                            -2-

Живеел в малкия град Назарет и се занимавал с дърводелство.

Сгодили Мария за Йосиф. Той щял да се грижи за Нея и за Боже-ствения Младенец, Който трябвало да се роди.

Когато дошло определеното от Бога време, Архангел Гавриил се явил пред Мария и Й рекъл: "Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе... Дух Светии ще слезе върху Ти и силата на Всевишния ще Те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от Тебе, ще се нарече Син Божий...". С тези думи Ангелът благовестил, че Роденият от Пречистата ДеВа ще е Син на Всевишния и ще царува вечно.

Мария посрещнала думите на Ангела с вяра и смирение. Тя казала: "Ето рабинята Господня. Нека Ми бъде по думата ти."

Това събитие се чества от Църквата на празника Благовещение.

Скоро след като Архангел Габриил се явил пред Пресвета Богородица. Тя посетила праведната Елисавета, която носела в утробата си свети Йоан Предтеча. На Елисавета Господ най-напред открил великата тайна, че Мария ще е Майка на Въплътения Бог. Изпълнена със Свети Дух, Елисавета с възторг възкликнала: "Благословена си Ти между жените     благословен е плодът на Твоята утроба! И откъде ми е това - да дойде при мене Майката на моя Господ!" Светата Дева смирено отвърнала: "Душата Ми величае Господа и духът Ми се зарадва в Бога, Спасителя Мой. задето Той милостиво погледна на смиреността на рабинята Си... Ето, отсега ще Ме облажават всички родове."

                                            -2-

Църквата възпоменава раждането на Спасителя на църковния празник Рожде ство Христово, който хората наричат още Коледа.

В святата нощ на Христовото   Рождество.недалече   от Витлеемската пещера. овчари пазели стадата си Пред тях се явил Ангел и им казал: -Не   бойте   се!  Ето благовестя ви голяма радост. която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ." За да могат пастирите да разпознаят Спасителя, Ангелът им обяснил, че Той е Младенец, положен в ясли. На небето се появили и други Ангели, които запели: "Слава във висините на Бога, и на земята - мир, между човеците - благоволение Овчарите намерили Господа и първи Му се поклонили.

Да се поклонят на родилия се Спасител дошли и влъхви от изток. Влъхвите били мъдреци, които изучавали движението на звездите. Те узнали за великото събитие от една необикновена внезапно появила се звезда - Божествена небесна сила. Звездата повела мъдреците към мястото, където се намирал Младенецът. В дар на Спасителя влъхвите носели злато, ливан и смирна. Тези дарове разкривали. че Иисус Христос ще е едновременно Цар на царете, най-велик Първосвещеник и изкупителна Жертва. Тогава злато дарявали единствено на царете. Ливанът бил ухаен тамян и с него кадял първосве никът в храма, а със смирна помазвали мъртъвците. По-късно, след изкупителните страдания и смъртта на Спасителя, облели със смирна и Неговото свято тяло.

 

                                              -2-

В един хубав ден господарят се върнал. Потърсил бедняка и узнал, че той се е замогнал и живее в красив и богат дом. Отишъл там, но слугите по нареждане на господаря си отка-зали да го пуснат.

Разгневил се истинският собственик на богатството. Отнел всичко от възгорделия се бедняк и не го възнаградил за труда, който той положил през време на неговото отсъствие.

Така самозабравилият се лъжебогаташ останал пак сиромах, какъвто си бил и преди.

Знаете ли, мили деца, че и ние приличаме на забогателия бедняк от разказа? Всички дарби, които имаме, всичките наши умения и способности: да се учим добре, да пеем, да рисуваме, да рецитираме..., са ни дарени от Бога. Един ден Той ще поиска сметка от нас за това, какво сме направили с тях. Ако ние сме забравяли, че дължим всичко на Господа, и неразумно сме се кичили с чест и слава, то безсмислен ще бъде и нашият труд да запазим и обогатим заложбите си. Ако ли смирено сме използвали това, с което Господ ни е дарил, за Божия прослава, то и Бог богато ще възнагради труда ни.

 

 

                                          -2-

Но Бог внушил на мъдреците, след като се поклонят на Спасителя, да продължат по своя път, без да се връщат при злия Ирод.

Подучен от дявола, разгневеният властник заповядал да избият всички младенци под двегодишна възраст от град Витлеем и околностите. Той се надявал сред тях да попадне и да бъде умъртвен и Спасителят. Убитите деца са първите мъченици заради Христа.

Ала преди Ирод да започне жестокото си дело, Бог изпратил един Ангел при Йосиф. Ангелът открил страшното намерение на владетеля и заповядал на Йосиф веднага да бяга с Младенеца и Майка Му в Египет.Там Младенецът Иисус Христос,Пресвета Богородица и праведният Йосиф останали,до смъртта на цар Ирод.После се върнали в Палестина и се заселили в град Назарет.

 

 

 

                                            -2-

Около 300 години живял праведният Симеон и очаквал да се изпълни това Господне обещание.

  По внушение на Божия Дух той отишъл в храма по същото вре-ме, когато в него отнесли Христос. Старецът Симеон взел на ръце Божествения Младенец и озарен от свято вдъхновение, изрекъл: "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, с мир; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, - светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля".

Заедно със Симеон и пророчица Анна възхвалила Бога. Тя била благочестива вдовица, която ден и нощ пребивавала в храма в пост и молитва и разказвала за Спасителя на всички, които с вяра Го очаквали.

Църквата възпоменава това събитие на празника Сретение Господне.

 

                                            -2-

Когато, след кръщението, Христос излизал от водата, небесата се отворили над Него. Светият Дух, във вид на гълъб, се спуснал върху Му и се чул гласът на Бог Отец: "Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Църкквата възпоменава Христовото кръщение на празника Кръщение Господне, наричан също Богоявление.

Кръщението поставило начало на проповедта на Спасителя. От този момент Той се открил на човеците като Син Божий. Предстояло Му да проповядва да открива пред всички Своето Божествено учение, да поучава хората и да ги насочва към доброто. Затова Христос отишъл в пустинята. Там Той прекарал 40 дни в пост и молитва, за да се подготви за Своята велика задача.

Докато Спасителят постел в пустинята, дяволът отишъл при Него и се опитал да Го изкуши в грях. Но Христос надмогнал всички изкушения на дявола.

 

ИЛЮСТРАЦИИТЕ СА ОТ КНИГАТА"МАЛКИЯТ ИКОНОПИСЕЦ"-ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГЪЛЪБ",БРАТСТВОТО НА МЪЖКА ОБЩЕЖИТЕЛНА СВЕТА ОБИТЕЛ"СВ.ИОАН РИЛСКИ"с.Скрино-Руен.

ТЕСТЪТ Е ПРЕПЕЧАТАН ОТ КНИГАТА "СВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НА НОВИЯ ЗАВЕТ"-ИЗДАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"

Копирането на материали от "Православно християнче" в други Интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка.

http://

      -1- БЛАГОВЕЩЕНИЕТО НА ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЯ

 

Чистата Дева Мария живяла около 11 години в Божия храм. През това време праведните И родители умрели. Мария много обичала Бога и искала да Му посвети целия Си живот. Затова не смятала да се омъжва, а и Сам Господ Я избрал да бъде онази благословена Девица, от Която трябвало да се роди обещаният от много векове Спасител. Но еврейският закон не разре-шавал на девоки да живеят в храма, а Мария била вече голяма. Като разбрали, че Светата Дева иска да посвети живота Си само на Бога, първосвещениците недоумявали как да постъпят. В онези времена това желание било необичайно. Затова първосвещениците се събрали на съвет и просветени от Светия Дух, решили да поверят благочестивата Девица на грижите на праведния Йосиф. Той бил 80-годишен вдовец, потомък от Давидовия род.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-

За Рождество ХРИСТОВО. За поклонението на пастирите и мъдреците

Когато настъпило

очакваното от много векове време да се роди Въплътеният Бог, юдейската земя била под римска власт. Владетел на Рим бил император Октавиан Август. Той заповядал да се направи преброяване на народа. За да се запишат в родовите регистри, Мария и Йосиф заминали от град Назарет, където живеели, за родния град на дедите им — Витлеем. Но там се били стекли множество хора и никъде в къщите не се намерило свободно място. Затова те се приютили в близост до града, в пещера, в която витлеемските овчари подслонявали стадата си при лошо време.

Тогава дошъл часът Пресвета Дева Мария да роди Спасителя на света - Иисус Христос. Това станало по чуден начин - без Девицата-Майка да страда. Пресветата Дева нежно взела Младенеца и Го повила в пелени. Сетне Го положила в яслите наживотните. Така още от първия миг на земния Си живот Спасителят предал на хората урок по смирение. Той, Всемогъщият Бог, се родил не в царски дворец, не в дом на човеци, а в пещера и бил положен ясли на животни.

                -1-

Мили деца,

Узнахте как мъдреците отишли да се поклонят на Христа.

При цялата си ученост и мъдрост те не се смутили да потърсят Спасителя в пещера, обитавана от животни. И въпреки че видели там не цар в слава, а положен в сеното Младенец, паднали на земята и Му се поклонили.

Запомнете, че големите знания, способнстите и дарованията

не могат да бъдат основание за отдалечаване на хората от Бога.       

А защо е така, ще узнаете от този разказ:

Живеел някога могъщ, богат човек. Той решил да замине за дълго и оставил цялото си богатство на един беден мъж:, който си нямал нищо. Беднякът трябвало да пази и умножава съкровището, а когато господарят се завърне — да даде отчет за стореното. В замяна го очаквала щедра награда.

Отначало бедният човек се грижел за чуждото и чакал собственикът му да се завърне. Но минали години и от господаря не идвала вест. Малко по малко сиромахът при-виквал с богатството. След време той така се привързал към него, че съвсем забравил кой е истинският му стопанин.

                    -1-

За избиването на младенците от

Витлеем и бягството на

Младенеца Иисус, Пресвета БОГОРОДИЦА и

Праведния Йосиф в Египет

Когато дългоочакваният Спасител - Иисус Христос, се родил, владетел на Юдея бил цар Ирод, наричан Велики1. До царския дворец достигнала мълвата, че в град Йерусалим са пристиг-- нали мъдреци, които разпитбат: "Къде е родилият се Цар Юдейски, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним?" Ирод не произхождал от еврейски царски род. Затова той се изплашил, когато чул, че мъдреците търсят новороден Цар. Понеже не разбирал, че Христовото царство е духовно - царство на спра-ведливостта и доброто, Ирод си мислел, че Роденият може да го лиши от властта. Той взел да разпитва кой е Христос и как може да Го намери. На влъхвите поръчал, открият ли Царя, да съобщят и на него, за да може уж и той да отиде да Му отдаде почит.

-1-

СЪБИТИЕТО СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 

Закон изисквал, щом детето стане на 40 дни, родителите му да го отнасят в храма и да го представят на Бога. В 40-ия ден от рождението на Божествения Младенец Пресвета Богородица и праведният Йосиф Го отнесли в Йерусалимския храм.

Тогава в Йерусалим живеел благочестив човек: на име Симеон. Той бил образован и превеждал от еврейски на гръцки език Книгата на. книгите - Светата Библия. Веднъж. като стигнал до пророчеството. че Спасителят ще се роди от Дева.Симеон помислил. че е сгрешено вместо Дева решил да напише жена. Но Бог открил на преводача, че това не е грешка, а чудно Божие знамение, и му обещал, че той не ще умре, преди да види Сина Божий. роден от Света Дева.

 

-1-

ЗА ХРИСТОВОТО КРЪЩЕНИЕ

 

Когато станал на 30 години, Спасителят отишъл при свети Йоан Предтеча, който кръщавал, и поискал и .Той да бъде кръстен от него. Божественият Изкупител не се нуждаел от кръщение, Той бил безгрешен, а хората се кръщавали, за да се опростят греховете им. Но Христос пожелал да се кръсти, за да даде пример и да освети тайнството Кръщение, което щяло занапред да се извършва в Църквата.

По внушение на Светия Дух Господният Предтеча узнал, че пред него стои Сам Въплътеният Бог. Затова той се обърнал към Него с думите: "Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?!" Господ кротко отвърнал: "Остави сега, защото... подобава да изпълним всяка правда." С това Христос отново дал пример за смирение и показал пълната Си преданост като Човек на волята на Бог Отец.

Свети Йоан кръстил Спасителя.

 

Made with Namu6