Християнче православно се зова по вяра аз,
за това съм тъй щастливо всеки ден и всеки час.
Аз обичам всички хора - никому не мисля зло.
Тез, кои са зли и лоши, побеждавам ги с добро. 
А пък празник най-обичам да си бъда в Божи храм,
за да слушам със наслада, що се пей, говори там.
 
 
                                  Бог е любов
 
                        Любовта на Бог е по-голяма,
                        дори от любовта на мама.
                        Зове ни Той като баща,
                        да станем Негови деца.
                        Да бъдем ний като Отца,
                        с любов в нашите сърца.
 
                        Бог жертва Своя Син дори,
                        за нас и нашите души.
                        Той иска всички да спаси
                        и с вечност всеки да дари.
                        Чуй как сърцето ти трепти,
                        на Бог дете го подари!
         
                            от Грета Бабулкова

Копирането на материали от "Православно християнче" в други Интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка.

http://hristianche.ucoz.com/index.html

Made with Namu6